Echtscheiding mediation


Ruim 35% van de huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. Per jaar zijn dat ruim 30.000 scheidingen. Dat brengt vaak complicaties met zich mee, vooral als er kinderen in het spel zijn of als er een substantiële boedel te verdelen is.

Scheiden doet lijden!

Daarom wordt steeds vaker gekozen voor mediation bij echtscheiding. Met hulp van een ervaren mediator maak je betere afspraken. De ervaring leert dat een scheiding veel soepeler verloopt als een mediator echtscheiding optreedt als bemiddelaar; hij of zij bemiddelt bij het maken van duurzame afspraken. Dit wordt echtscheiding mediation genoemd. De inzet van een scheidingsbemiddelaar scheelt in de portemonnee. Twee ruziënde advocaten kosten immers veel meer dan één MfN register familiemediator. Alle reden om ervoor te kiezen zelf uw scheiding regelen onder begeleiding van een scheidingsmediator.

Goede afspraken, die door beide partijen worden gedragen, zijn van groot belang bij een scheiding. Met mediation kun je dan ook grote problemen in de toekomst voorkomen. Dat is beter voor jezelf, je kinderen en je omgeving.

De mediator ziet erop toe dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken. De meest voorkomende zaken op een rij:

 • Ouderschapsplan en omgangsregeling kinderen
 • Verdeling van vermogen en schulden
 • Verdeling van inboedel en andere bezittingen
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Verdeling van opgebouwde pensioenen

Onder begeleiding van de mediator bepaal je zelf op welke voorwaarden de scheiding vorm krijgt. Daarbij worden de volgende vijf stappen doorlopen:

 1. Afspraken maken
 2. Opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
 3. Verzoekschrift indienen bij rechtbank
 4. Beschikking rechter
 5. Inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie

 

Pas als alle stappen zijn doorlopen, is de scheiding definitief.  De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant varieert sterk en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Gemiddeld kost dat drie tot vijf gesprekken bij de mediator. De periode vanaf indiening verzoekschrift bij de rechtbank tot inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie duurt gemiddeld zes tot acht weken.